Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019

Για να αρέσουμε στον Θεό (Μητροπολίτου Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως Ιερεμία)

1. Ἀγαπητοί μου, σᾶς εὔχομαι νά ζεῖτε ὡραῖα καί εὐχάριστα, χωρίς ταραχές καί ἐνοχές. Καί αὐτή τήν ὄμορφη ζωή τήν ζεῖ κανείς μέ τόν Θεό. Γιατί ἔχουμε γίνει γιά τόν Θεό. Ὅπως τό ψάρι ἔγινε γιά νά κολυμπάει στό νερό καί ὅπως τό πουλάκι ἔγινε γιά νά πετάει στόν ἀέρα, ἔτσι καί ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι γίναμε γιά τόν Θεό. Σπαρταράει τό ψάρι ἔξω ἀπό τήν θάλασσα, ἔστω καί ἄν εἶναι σέ χρυσαφένια ἀμμουδιά ἤ σέ βελουδένιο κρεββάτι. Ὅπως λοιπόν τό φυσικό στοιχεῖο γιά τό ψάρι εἶναι τό νερό, ἔτσι καί γιά τόν ἄνθρωπο τό φυσικό καί τό νορμάλ εἶναι νά ζεῖ μέ τόν Θεό. Ἄνθρωπος πού δέν βρῆκε τόν Θεό, εἶναι στ᾽ ἀλήθεια ἀξιολύπητος. Γι᾽ αὐτό καί πρέπει νά τόν συμπαθοῦμε σέ ὅ,τι κάνει καί λέγει, γιατί δέν ἔχει Θεό μέσα του.
2. Σεῖς ὅμως, ἀγαπητοί μου, πιστεύετε στόν Θεό, γιατί αὐτό τό πήρατε σάν προῖκα ἱερή ἀπό τούς γονεῖς σας καί τούς παπποῦδες σας. Ἀλλά τήν πίστη μας στό Θεό πρέπει νά τήν ζοῦμε, πρέπει νά τήν γευόμαστε καί νά τήν γλυκαινόμαστε καί νά εἴμαστε ἕτοιμοι νά πεθάνουμε γι᾽ αὐτήν, ἄν τό καλέσουν οἱ καιροί. Στό φυλλάδιό μου λοιπόν αὐτό θέλω νά σᾶς πῶ τρία-τέσσερα πράγματα, γιά νά ζοῦμε καί νά χαιρόμαστε τήν πίστη μας. Καί κατά πρῶτον, ἀδελφοί μου, θά σᾶς πῶ νά προσεύχεστε. Νά λέτε τό «Πάτερ ἡμῶν», γιατί εἶναι ἐντολή τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ μας νά λέγουμε τήν προσευχή αὐτή, ὅπως καί πάλι μιά φορά τήν ἡμέρα – τόβράδυκατάπροτίμηση – νά λέτε τό «Πιστεύω». Καί ὅταν, ὁποιαδήποτε ὥρα, βρίσκετε ἕνα μικρό περιθώριο, νά προσεύχεστε. Νά προσεύχεστε ἤρεμα, γλυκά καί ἁπαλά, μέ δικά σας λόγια καί νά λέτε στό Θεό ὅ,τι θέλετε. Σάν τό μικρό παιδί πού λέει στόν πατέρα του «θέλω καραμέλες»! Ἀπό τήν προσευχή σας ὅμως νά μήν ἀπουσιάζει ἡ Παναγία. Ἔχει μεγάλη δύναμη ἡ προσευχή στήν Παναγία. Πολύ ὡραία προσευχή στήν Παναγία εἶναι οἱ Χαρετισμοί. Κάνετε, ἀγαπητοί μου, ἀρχή νά διαβάζετε ἔστω καί λίγο μόνο ἀπό τούς Χαιρετισμούς κάθε μέρα καί θά νοιώσετε μιά ἰδιαίτερη χάρη. Ὅλα τά προβλήματά μας νά τά λέμε στήν Παναγία. Πόσο ὡραῖο εἶναι τό θέαμα ἡ μάνα καί ὁ πατέρας νά προσεύχονται γιά τά παιδιά τους!

3. Σᾶς παρακαλῶ, ὦ βαπτισμένοι χριστιανοί, νά κάνετε ἀρχή καί νά βάλετε πρόγραμμα νά πηγαίνετε γιά νά γεύεστε τήν καλύτερη προσευχή πού κάνει ἡ Ἐκκλησία μας κάθε Κυριακή. Τήν προσευχή αὐτή τήν λένε Θεία Λειτουργία. Νά τιμᾶτε, καλοί μου, τήν Κυριακή ἡμέρα. Τήν λέμε «Κυριακή», γιατί εἶναι τοῦ Κυρίου ἡ ἡμέρα αὐτή. Καί τιμή στήν Κυριακή ἡμέρα εἶναι νά πηγαίνετε στήν Ἐκκλησία γιά νά λειτουργηθεῖτε. Παλαιά, ὅταν κάποιον δέν πήγαινε στήν Θεία Λειτουργία τήν Κυριακή, τόν ἔλεγαν «ἀλειτούργητο»! Καί ἐθεωρεῖτο αὐτό ἡ χειρότερη βρισιά. «Τόν ἀλειτούργητο θά πάρεις, παιδάκι μου;», ἔλεγε ἡ γιαγιά στήν ἐγγονή της. «Τί προκοπή θά κάνεις μέ τόν ἀλειτούργητο;».

4. Κοντά στά παραπάνω σᾶς συμβουλεύω, ἀγαπητοί μου, νά διαβάζετε βιβλία πού λένε γιά τήν πίστη μας. Πρέπει νά μάθουμε τό τί πιστεύουμε. Καί πάνω ἀπό ὅλα τά βιβλία, πού φαίνονται ὅτι λένε γιά τόν Θεό, νά διαβάζετε τό ἅγιο Εὐαγγέλιο καί τούς βίους τῶν ἁγίων μας. Αὐτά εἶναι τά καλύτερα ἀπ᾽ ὅλα, γιατί δέν εἶναι ὅλα τά θρησκευτικά βιβλία καλά. Ἁγία Γραφή καί βίοι τῶν ἁγίων, αὐτά εἶναι τά πρῶτα καί τά κύρια πού πρέπει νά διαβάζουμε. Σ᾽ αὐτά εἶναι ὅλη ἡ πίστη μας καί σ᾽ αὐτά τά βιβλία μαθαίνουμε πῶς νά ἀρέσουμε στόν Θεό καί νά γίνουμε καί ἐμεῖς ἅγιοι.

5. Τέλος, θά σᾶς ἔλεγα, ἀγαπητοί ἀδελφοί, νά ἔχετε ἕνα καλό ἱερέα ὡς πνευματικό πατέρα, στόν ὁποῖο νά ἐξομολογεῖστε συχνά τά ἁμαρτήματά σας καί νά τόν συμβουλεύεστε γιά τήν πνευματική σας ζωή. Δέν ἐννοῶ ἕνα πνευματικό πού νά κουβεντιάζετε φιλικά μαζί του γιά διάφορα τρέχοντα καί συμβαίνοντα θέματα, ἀλλά ἐννοῶ πνευματικό καθοδηγό, γιά νά προκόψετε πνευματικά. Ἄν βρῆτε καλό πνευματικό πατέρα, βρήκατε θησαυρό! Θά ἔχετε ἕνα πρέσβυ στόν Θεό γιά τά προβλήματά σας καί ἕνα καλό συμβουλάτορα. – Ἀγαπητοί μου, πρέπει νά γίνουμε σωστοί χριστιανοί, ὅπως μᾶς θέλει ὁ Χριστός μας καί ἡ Παναγία μας καί ὄχι ὅπως μᾶς θέλουν τά σημερινά ἁμαρτωλά συστήματα πού βούλιαξαν τήν πατρίδα μας.