Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019

Λίγο πρίν τά μεσάνυχτα...

Μνήσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ ὁ Θεός. Μοῦ ἦρθε στό νοῦ ὁ ναός τῆς τοῦ Θεοῦ Εἰρήνης καί στό ἱερό σύνθρονό της ἒβλεπα τόν Ἱερό Χρυσόστομο τόν μεγάλο αὐτόν δάσκαλο καί ἑρμηνευτή καί τόν ἂκουσα νά ὁμιλεῖ γιά τόν τελώνη καί τόν φαρισαῖο καί νά λέει ὃτι εἶναι μεγάλο ἀγαθό νά μήν φαντάζεσαι γιά τόν εαυτό σου, κάνε μέ τό νοῦ σου δύο ἃρματα καί στό ἓνα ζέψε τήν ἀρετή μέ τήν ὑεπρηφάνεια καί στό ἂλλο τήν ἁμαρτία μέ τήν ταπείνωση. Θά δεῖς τότε ὃτι τό ἃρμα τῆς ἁμαρτίας θά εἶναι πιό μπροστά ἀπό τῆς ἀρετῆς, ὂχι γιατί ἡ ἁμαρτία εἶναι πιό δυνατή ἀπό τήν ἀρετή, ἀλλά γιατί τό ζευγάρι τῆς ἁμαρτίας εἶναι ἡ ταπεινοφροσύνη. Ἀντίθετα τό ἃρμα τῆς ἀρετῆς μένει πίσω, ὂχι γιατί δέν ἓχει δύναμη ἡ ἀρετή, ἀλλά ἀπό τό βάρος καί τόν ὂγκο τῆς ὑπερηφάνειας. Ἒτσι ἡ ταπείνωση λόγῳ τοῦ μεγάλου ὓψους της, νικᾶ τό βάρος τῆς ἁμαρτίας καί ἀνεβαίνει καί φθάνει στόν οὐρανό, ἒτσι καί ἡ ὑπερηφάνεια λόγῳ τοῦ μεγάλου ὃγκου καί τοῦ βάρους της, νικᾶ τήν ἀνάλαφρη ἀρετή καί τήν τραβᾶ εὒκολα πρός τά κάτω. Ἒζεψε ὁ Φαρισαῖος τήν ἀρετή μέ τήν ὑπερηφάνεια καί ὁ Τελώνης τήν ἁμαρτία μέ τήν ταπεινοφροσύνη.


Αὐτά σᾶς τά λέω, ὂχι γιά νά ἁμαρτάνουμε, ἀλλά γιά νά ταπεινωθοῦμε, λέει ὁ Ἃγιος Χρυσόστομος ὁ Μέγας, πού ἒγινε τπεινός καί ἐδίδαξε μέ τό ὓψος τῆς ταπεινοφροσύνης του.


Ἡ ἀρετή καί ἡ ταπεινοφροσύνη. Τὀ καλύτερο ἃρμα. Ἡ ὣρα πάει 3 τό πρωί.


Ἀπό τό βιβλίο «Κωνσταντινούπολις - Παράκληση στήν Παυσολύπη» π. Αν.
Ἐκδόσεις Ἑρμηνεία - Ἃγιον Ὂρος